SK CZ

Okolie a turistika: Kúpele Lázně Teplice

 

Doubravka

Hradný vrch Doubravka (393 m. n. m.) sa rozprestiera na východnom okraji mesta Teplice. Stavbu hradu začal v roku 1483 vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic – Jan Ilburk. Neskorogotický hrad bol prebudovaný v 16. storočí na mohutnú pevnosť. V 17. storočí bola obrana Doubarvskej hory rozšírená ešte o sedem okrúhlych veží. Hrad padol až počas 30 –ročnej vojny. Dnes sa zachovala iba časť tohto hradu, väčšina hradieb, z ktorých je veľmi pekná vyhliadka na celé kúpeľné mesto Teplice. Zaujímavý je však aj samotný hradný kopec, pretože na ňom rastú rastliny, ktoré kvitnú iba raz za 50 rokov.

 

Hrad Střekov

Priamo Ústí nad Labem sa nachádza hrad Střekov, ktorý tvorí dominantu mesta. Hrad sa vypína na 100 metrov vysokej skale. Bol postavený v roku 1318, aby chránil významnú obchodnú cestu. V rokoch 1913 – 1936 boli pod hradom, na rieke Labe, postavené Masarykove vzdúvadla s plavebnou komorou a elektrárňou. Preto je z hradu pekný výhľad nielen na mesto Ústí nad Labem, ale aj na jazernú plochu vodnej elektrárne a technické pamiatky. V hradnom paláci sa dnes nachádza expozícia histórie hradu a blízkeho regiónu.

 

Písečný vrch

Jedná sa o tradičné výletné miesto, vrch sa nachádza na východnom okraji kúpeľov Teplice. Medzi miestnou botanickou záhradou a vrcholom sa nachádza aj piesočný lom, južné a severné svahy Písečného vrchu sú zase pokryté ovocnými sadmi. Okolo vrchu sa rozprestiera niekoľko skalných stien, tiež vyhliadka a hvezdáreň. Písečný vrch je zaujímavý aj z geologického hľadiska.

 

Chránené krajinné územie Labské pískovce

Labské pískovce sú vyhľadávaným rekreačným územím celej oblasti. Chránená krajinná oblasť bola vyhlásená v roku 1972 a má rozlohu skoro 300 km². Územie zasahuje obce Petrovice, Libouchec, Tisá a pokračuje až do Nemecka. V okolí drobných vodných tokov sa tu nachádzajú zaujímavé skalné útvary. Celé územie je chránené a môžeme tu nájsť viacero vzácnych rastlín a živočíchov. Súčasťou chráneného územia sú aj zaujímavo tvarované Ostrovské skaly, ktoré sú vyhľadávaným miestom horolezcov.

© kupele.lazne-teplice.cz TOPlist
Hotely / Pobyty / Akciové pobyty